Sobre nos

Wood Models é unha marca de LASERLUCUS, S.L.U., empresa dedicada ao Desenvolvemento e Aplicacións de Técnicas de Gravado e Corte por Láser.

Comentar que unha das nosas metas prioritarias, é unha relación seria e de confianza cos nosos distribuidores, provedores e consumidores. Baseamos un dos alicerces da nosa firma na reinversión, para desta forma poder achegar a partir da investigación, produtos o suficientemente novos que permitan que os nosos distribuidores vaian un paso por diante, ofertando produtos exclusivos.

A nosa empresa está formada por un equipo de persoas altamente cualificado e cunha dilatada experiencia en creatividade e deseño, así como na aplicación das técnicas comentadas no inicio desta presentación, a formación constante deste equipo, con asistencia a cursos especializados nestas materias permítenos o desenvolvemento de produtos totalmente novos, realizados integramente nas nosas instalacións. Unha parte moi importante destes resultados positivos, son o tempo e recursos económicos dedicados a un lento labor de estudo e investigación, tanto de materiais e produtos como de novos mercados.

En Laserlucus temos tres grandes áreas de actuación, por unha banda a creación e produción de maquetas tridimensionales Wood Models, nome que eliximos como marca corporativa para esta familia de produtos.

Por outra banda o desenvolvemento de proxectos a medida, é dicir fabricacións personalizadas, dirixidas a clientes en diferentes campos e sectores, señalética, trofeos, rótulos, placas, publicidade, embalaxe industrial e gravado ou corte de múltiples materiais mediante Láser.


Por último, aínda que non menos importante, a fabricación de selos de caucho e sistemas de marcaxe industrial, campo no que estamos capacitados para asesorar e fornecer practicamente calquera produto.


A maioría dos nosos deseños, están ben en proceso de patente ou xa patentados. Debido á súa utilidade e exclusividade.

Para a consecución destes obxectivos, os nosos principais activos son á parte do equipo humano citado anteriormente; un forte investimento en maquinaria coas máis avanzadas tecnoloxías no que a Láser refírese. Á vez que colaboramos estreitamente cos fabricantes líderes no sector. Completa esta lista a parte comercial, a forma e os medios para que os nosos produtos cheguen ao mercado. Para iso contamos xa cunha ampla relación de Distribuidores Oficiais en toda a península, atendidos cunha rede de Axentes Comerciais cun alto grao de profesionalidade e coñecedores do mercado. Os nosos Clientes e Axentes son outro dos alicerces fundamentais da empresa. Contactamos coas firmas máis emblemáticas en cada zona para a comercialización dos nosos produtos de forma exclusiva.

Baseamos a nosa filosofía de traballo nas premisas de calidade, atención e satisfacción do cliente, xunto coa defensa dun crecemento sustentable e o respecto e coidado medio ambiental, xa que é o único modo de asegurar o noso futuro. Procesamos só materiais ecoloxicamente neutros como o DM, madeira procedente da reciclaxe de restos da industria madeireira, como serrín, labras e pasta de papel.


Somos conscientes de que nos espera un futuro difícil, pero tamén prometedor en canto a novos retos, novas oportunidades de negocio, novas formas de traballo e o que é máis importante, a procura e a loita por unha sociedade máis xusta e equilibrada, engadindo nosa pequena colaboración con produtos que acheguen algo positivo.

Na actualidade estamos inmersos nun ilusionante e ambicioso proxecto de expansión a outros paises da nosa contorna, onde os xogos educativos e culturais teñen gran acollida e demanda.


Facemos nosa a frase do escritor e ensaísta Aldous Huxley que vén dicir, “O segredo da xenialidade é o de conservar o espírito do neno ata a vellez, o cal quere dicir non perder nunca o entusiasmo”


Cremos firmemente no que facemos e divertímonos facéndoo.


Products Compare.

  • There are no products selected for comparison.

Compare